top of page

Smilepoint

Location:

Sofia, Bulgaria

Date:

2023

Type:

Private Clinic

Модерен интериор в сърцето на технологичния център на София. Помещението и неговото разположение бяха предпоставка за наподобяване на отворен интериор. С цел запазване на личния елемент пациент-лекар, манипулационните са отделени от стъклени прегради. 

Приемната създава домашен, модернистичен уют посредством инкорпорирането на дърво в интериора на тъмен фон. 

bottom of page