top of page

AB Dent

Location:

Sofia, Bulgaria

Date:

2023

Type:

Private Clinic

Местоположението на клиниката е в близост до столичен парк в полите на квартал изпълнен с много зеленина. Това беше и вдъхновението при инкорпориране на растителност в стените на приемната. 

В дизайна са заложени множество детайли предразполагащи пациентите. Дизайна на банята и рецепцията спомагат за възприемането на високо технологично оборудваните кабинети (Вклюзват специални екрани предназначени за пациента, висящи от тава и множество специализирано дентално оборудване)

bottom of page