top of page

Проектиране

Project 1.jpg
Project 2.jpg

Проекта е отражение на създателите си и говори за тяхната същност, което го прави уникален сам по себе си. Такъв е подхода на Ателие Raga към вас.

Нашите
услуги

01

Идеен проект

Това е фазата от изработването на проекта, при която ще добиете визуална представа за отделните пространства и обеми, чрез 3D визуализации, планове, разрези и изгледи.

02

Работен Проект

Това е фазата, при която се разработва пълната проектна документация по всички необходими части и специалности - архитектура, ВиК, ЕЛ, ОВ, специални инсталации (СОТ,пожароизвестяване, газоснабдяване, аспирация, вакум инсталация, озвучителна инсталация, компютърна и ТВ мрежи и др.), технология и количествени сметки. Тя включва идейния проект и добавя всички чертежи и сметки, необходими за изпълнението на обекта. 

03

Управление на проекта

Осигурява пълен надзор за коректността по изпълнение на проекта, улеснява клиента откъм време и натоварване, при организацията на всички изпълнителски дейности- закупуване и доставка на материали, координация на подизпълнители, проследяване на ремонтната дейност, коректно изпълнение на монтажна дейност на мебели и аксесоари и технологично оборудване, договаряне на всички ценови оферти, гаранция за качество при изпълнението.

bottom of page